Goed Wonen

De basis voor woonkwaliteit, vastgelegd in gebruiksruimte en woningtypes

Sputnik heeft het typologisch onderzoek Goed Wonen in een Betaalbare Woning geïnitieerd en uitgevoerd om het programma van eisen voor compacte sociale huurwoningen te herijken en de basis voor woonkwaliteit vast te stellen.

Aan het onderzoek namen 15 woningbouwcorporaties verspreid door Nederland en hun huurders deel. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BiZa.

Naar aanleiding van een enquête onder huurders en corporatiemedewerkers is een lijst samengesteld van activiteiten die op zijn minst in een woning plaats moeten kunnen vinden. Bij deze activiteiten zijn de nodige meubels gezocht en is de gebruiksruimte bepaald. Daarmee zijn voorbeeldindelingen van kamers gemaakt die in een een-op-een proefopstelling zijn getest. Op basis van de uitkomsten zijn voor de doelgroepen van de deelnemende woningbouwcorporaties woningtypes ontwikkeld. Dat heeft geleid tot een breed spectrum van woningtypes, die allemaal voldoen aan de basiskwaliteit van Goed Wonen en die het vertrekpunt kunnen zijn voor de ontwerpopgave voor de compacte huurwoningen van de toekomst. Lees er hier meer over (engels).

De resultaten van het typologisch onderzoek zijn samengevoegd in het rapport Goed wonen in een betaalbare woning, dat hieronder als PDF te downloaden is. We vragen u enkel uw gegevens achter te laten. Zodra u op de knop “send download link” klikt, krijgt u een email met de download link.

(Indien u interesse heeft in een gedrukte versie van het eindrapport a € 30,- ex btw. , laat dan uw gegevens hier achter)

Bedankt voor uw interesse en we hopen dat het rapport u bruikbare informatie geeft.

Sputnik, Henk Bultstra en Bert Karel Deuten

Name *

Email *