Werkwijze / Method


Onze naam, Sputnik, is afgeleid van de eerste satelliet. Het staat symbool voor innovatie en een optimistisch toekomstbeeld. We kijken vooruit, lanceren hemelbestormende ideeën en voeren ze uit met een verbluffende eenvoud. Daarbij staan we met onze voeten stevig op de grond. We zijn wars van vage praatjes. Het project en de ambitie van de opdrachtgever staan altijd voorop en het resultaat moet duurzaam en toekomstvast zijn.

Het Sputnikteam bestaat uit gepassioneerde ontwerpprofessionals die hun vak verstaan. We werken met een klein team, waarbinnen iedereen op zijn terrein verantwoordelijkheid draagt en beslissingen neemt. Hiermee garanderen we onze opdrachtgevers dat het project een persoonlijke behandeling krijgt. Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat Sputnik een gedegen bijdrage levert aan doelgericht, duurzaam en kostenbesparend bouwen. Het resultaat telt!

We werken in een open ontwerpproces. Dat betekent dat we vanaf het eerste begin samen met de opdrachtgevers, stakeholders en andere projectpartners, de richting van het ontwerp bepalen. Dit doen we door de wensen te inventariseren, opties te presenteren en deze parallel steeds een stap verder te brengen. De inbreng van onze opdrachtgevers is daarbij essentieel. We zijn goed in het ontwikkelen van slimme en vernieuwde typologieën en in de vertaling van een complexe opgave naar een eenvoudig ruimtelijk ontwerp. Daarmee ontstaat meer inzicht in de te maken keuzes, wat leidt tot een breed gedragen resultaat.
Bij het open ontwerpproces hoort een open en duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen bij het ontwerp- en bouwproces. Sputnik richt het ontwerpproces in in fases, met duidelijk omschreven producten, een planning en overlegstructuur.

 


Our name, Sputnik, stems from the first satellite. It symbolizes innovation and an optimistic view on the future. We look forward, launch sky-reaching ideas and realize them with an astonishing simplicity. Nevertheless our feet are solidly on the ground. We never surround our designs with academic smoke screens. The project and the client’s ambition always come first and the result must be sustainable and long term tenable.

The Sputnik team consists of passionated design professionals that know their business. We work with a small team in which everybody caries responsibility and decision power in his own field of expertise. This work method guarantees our clients a personal treatment of the project.
As a result of our long experience Sputnik contributes to targeted, sustainable and cost efficient buildings. The result counts!

Our design process is open. This means that right from the start, we establish common ground for the direction of the design together with the client, stakeholders and other project partners. We inventory the demands and wishes, present options and take these a step further in a cyclic process. The input of our clients is essential for the success level of our method.

We are top notch in developing smart and innovative typologies and in translating a complex assignment into a simple spatial design. This gives more insight in the choices that need to be made, which leads to a widely supported result.
The open design process is based on a clear and open communication between all involved parties in the design and building process. Sputnik phases the design process, with clearly described products, a schedule and a meeting structure.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

project holisme