Werkwijze / Method

We werken in een open ontwerpproces. Dat betekent dat we vanaf het eerste begin samen met de opdrachtgevers, stakeholders en andere projectpartners, de richting van het ontwerp bepalen. Dit doen we door de wensen te inventariseren, opties te presenteren en deze parallel steeds een stap verder te brengen. De inbreng van onze opdrachtgevers is daarbij essentieel. We zijn goed in het ontwikkelen van slimme en vernieuwde typologieën en in de vertaling van een complexe opgave naar een eenvoudig ruimtelijk ontwerp. Daarmee ontstaat meer inzicht in de te maken keuzes, wat leidt tot een breed gedragen resultaat.

Opgave
Geen opgave is dezelfde. Daarom begint bij ons elk project met een grondige analyse van de opdracht, de specifieke gebruiker en de context. Alleen door een goed begrip van onze taak is het mogelijk om te komen tot een fundamentele oplossing. Het fundament voor een succesvol ontwerp is het denken in types.

Innovatieve types
Wanneer wij starten met een ontwerp, beginnen wij met het ontwikkelen van ‘types’. Deze types laten aan de hand van diagrammen zien welke ruimtelijke en programmatische relaties mogelijk zijn op basis van het gegeven programma. Het type zegt iets over de organisatie, ontsluiting, oriëntatie, bezonning enz. Het type doet nog geen uitspraak over het uiterlijk, de stijl van een gebouw. De keuze voor een type wordt daardoor objectief gemaakt, niet gehinderd door een mening over mooi of lelijk.
Door de typologische benadering krijgen innovatieve oplossingen een kans en kunnen alle betrokkenen gezamelijk tot gefundeerde keuzes komen. Het vaststellen van het type geeft een ontwerp een stevige basis. Op het type kun je altijd terugvallen.

Ontwerp
De volgende stap in het ontwerpproces is het vormgeven van het gekozen type. Onze ontwerpen zijn maatwerk, gemaakt met gevoel voor de opgave, de context en het detail.
Wij maken ontwerpen op het gebied van stedenbouw, architectuur en onderzoek. De benaderingswijze is altijd dezelfde, het resultaat nooit. Wij maken het beste ontwerp binnen de kaders van de opgave, met de hoogste esthetische kwaliteit en met een orginele, authentieke vormgeving.

Gebouw
Wij zijn als architect één van de partijen die betrokken is bij de realisatie van projecten. Succesvolle projecten komen tot stand in een goed team, waarbinnen opdrachtgever, bouwer en adviseur zich bewust zijn van elkaars belangen.

BIM
Bij het open ontwerpproces hoort een open en duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen bij het ontwerp- en bouwproces.
Daarom werkt Sputnik projecten uit in BIM (Building Information Model), zodat projectinformatie voor alle partijen op ieder moment beschikbaar is.

 Our design process is open. This means that right from the start, we establish common ground for the direction of the design together with the client, stakeholders and other project partners. We inventory the demands and wishes, present options and take these a step further in a cyclic process. The input of our clients is essential for the success level of our method.

We are top notch in developing smart and innovative typologies and in translating a complex assignment into a simple spatial design. This gives more insight in the choices that need to be made, which leads to a widely supported result.
The open design process is based on a clear and open communication between all involved parties in the design and building process. Sputnik phases the design process, with clearly described products, a schedule and a meeting structure.