Stageplaats/ internship

Stageplaats

Wij zijn op zoek naar iemand die als stagaire ervaring op wil doen met het werken aan projecten in Nederland en daarbuiten.
We vinden het belangrijk dat je ontwerpaffiniteit hebt en een snel begrip aan de dag legt. Daarnaast verwachten we een constructieve en open houding ten opzichte van de werkzaamheden en dat je je werk zelfkritisch benadert.

We gaan ervan uit dat je software als AutoCad, Adobe, Sketchup e.d. beheerst. Naast het werk op de computer zul je meewerken aan makettes, collages, kleur-/ materiaalstudies e.d.

De stage is voltijds, start en heeft een duur van (tenminste) 3 maanden.
Er is een stagevergoeding beschikbaar.

Lopende projecten:
-appartemententorens in Moskou
-eengezinswoningen in Rotterdam
-een AZC
-een kantoorgebouw
-verschillende modellenstudies voor sociale woningbouw

Heb je interesse, stuur dan een email met je CV en impressies van je werk naar:
henk@studiosputnik.nl

 

Internship

We are looking for somebody who wants to build up experience as an intern, working on projects in The Netherlands and abroad.
We value a good sensitivity for design and a vivid mindset. Besides that we expect an open attitude towards the type of work and a self-critical approach to your work results.

Solid ability in using software like AutoCAD, Adobe, Sketchup is required. Besides computer oriented work you will assist in the production of scale models, collages, colour and material studies, etc.

The internship is fulltime and spans a period of at least 3 months
An internship based financial compensation is available.

Ongoing projects:
-apartment towers in Moscow
-single family houses in Rotterdam
-refugee centre
-officebuilding
-various model studies for social housing

If you are interested, please send an email with your CV and impressions of your work to:
henk@studiosputnik.nl