Russian speaking junior

Wegens onze groeiende opdrachtenportefeuille in Rusland zijn we op zoek naar een Russisch sprekend junior lid van ons team.

We vinden het belangrijk dat je ontwerpaffiniteit hebt en een snel begrip aan de dag legt. Daarnaast verwachten we een constructieve en open houding ten opzichte van de werkzaamheden en dat je je werk zelfkritisch benadert.

We gaan ervan uit dat je software als AutoCad, Adobe, Sketchup e.d. beheerst. Naast het werk op de computer zul je meewerken aan makettes, collages, kleur-/ materiaalstudies e.d.

De aanstelling is voor 6 maanden en start begin januari 2018. Het contract is volgens de CAO voor architectenbureaus.

minimumeisen:
– vloeiend in Russisch, zowel spraak als geschreven tekst
– vloeiend in Engels, zowel spraak als geschreven tekst
– maximaal 1 jaar professionele ervaring en jonger dan 30 jaar
– master degree in Urban Studies
– master degree in Architecture
– tenminste een van de master degrees is gehaald bij een universiteit met een hoge ranking (top 50 in 2017)
– ervaring als stagiair of student in Nederland
– verblijfsvergunning of paspoort van een EU-land
– ervaring met het toepassen van de Russische bouwwetgeving
– twee Engels- (of Nederlands-) sprekende referenten

aanvullende gewenste kwaliteiten:
– succesvolle deelname aan architectuur- of stedenbouwkundige ontwerpwedstrijden
– deelname aan workshops, conferenties, tentoonstellingen etc.
– beheersing van de Nederlandse taal in spraak en geschreven tekst
– verblijfsvergunning Nederland of Nederlands paspoort
– flexible and communicative

We zullen je aanmelding en portfolio beoordelen in relatie tot ons eigen werk om te zien of jouw ontwerp benadering past bij de onze.

Als je geinteresseerd bent in deze vacature, stuur dan je sollicitatie, cv en portfolio in een email (max. 5MB) naar henk@studiosputnik.nl met “sollicitatie junior” in het onderwerp.
De sollicitatieperiode sluit op 15 oktober 2017.

 

Due to our growing portfolio of projects in Russia we are looking for a Russian speaking junior team member.

We value a good sensitivity for design and a vivid mindset. Besides that we expect an open attitude towards the type of tasks you are asked to perform and a self-critical approach to your work results.

Solid ability in using software like AutoCAD, Adobe and Sketchup is required. Besides computer oriented work you will assist in the production of scale models, collages, colour and material studies, etc.

The contract is for 6 months and starts at the beginning of January 2018. The contract is according to the CAO for architecture firms.

minimum requirements:
– fluent in Russian, speech and writing
– fluent in English, speech and writing
– maximum 1 year professional experience and under 30 yrs old
– master degree in Urban Studies
– master degree in Architecture
– at least one of the master degrees should be from a high ranking university (top 50, 2017)
– experience as intern or student in The Netherlands
– residence permit/ passport in a EU-country
– experience in applying the Russian building code
– two English speaking referees

preferred qualities
– succesful participation in architecture / urban design competitions
– extra curricular participation in workshops, conferences, exhibitions, etc.
– mastering the Dutch language
– residence permit/ passport in The Netherlands
– flexible and communicative

We will review your application and portfolio in relation to our work to see if your design approach matches ours.

If you are interested, please send your application, cv and portfolio (max. 5 MB) in an email to henk@studiosputnik.nl, with “application junior” in the subject-line
The application period closes on October 15th 2017