Particulier/CPO

Particuliere opdrachtgevers en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

 

De architecten van Sputnik ontwerpen met veel plezier voor particuliere opdrachtgevers met specifieke woonwensen. We begeleiden opdrachtgevers bij verbouw- en nieuwbouwprojecten.

 

‘De visie van Sputnik kwam overeen met de onze.’ 
Uw woning moet passen bij uw eigen leefstijl en smaak. Het is daarom belangrijk om bij uw verbouwing of nieuwbouwhuis een architect te betrekken die uw opvattingen deelt. Zo komen de mooiste ideeën tot stand.

 

‘We genieten elke dag weer van al dat licht.’
We zijn er van overtuigd dat het creëren van een interieur waar veel zonlicht invalt, het woongenot enorm vergroot. Zonlicht maakt blij en optimistisch, daar krijg je nooit genoeg van.

 

‘Het plafond van onbehandeld hout is een echte eyecatcher.’
Uw huis wordt authentiek en karaktervol door op belangrijke plekken een speciaal detail te ontwerpen of zorgvuldige keuzes voor materialen te maken. Natuurlijke materialen behouden op de lange duur hun kwaliteit en uitstraling.

 

‘Ons huis is comfortabel en goed voor het milieu én de portemonnee’ 
Uw huis krijgt een comfortabel binnenklimaat door de combinatie van goede isolatie met goede ventilatie. Er is nauwelijks energieverlies. Dit vormt de beste basis voor verdere duurzame voorzieningen, zoals zonneboilers en zonnepanelen.

 

Stroken onze opvattingen met uw ideeën, dan maken we graag een afspraak voor een vrijblijvend schetsgesprek ter kennismaking. klik op deze link om uw contactgegevens in te vullen, dan nemen we contact met u op.

 

We begeleiden opdrachtgevers bij verbouw- en nieuwbouwprojecten. We assisteren bij het opstellen van het ruimtelijk programma van eisen. Daarvoor hebben we een speciale PVE-tool gemaakt. We maken het bouwproces inzichtelijk en behapbaar en we verliezen nooit de kosten uit het oog. We knippen het ontwerptraject op in een aantal fases. Tijdens elke fase wordt, op basis van gewogen keuzes, de richting bepaald waarin het ontwerp zich gaat ontwikkelen.

Sputnik kan een compleet architectonisch en bouwkundig advies leveren, inclusief constructieberekeningen, installatieadvies, bouwfysisch advies, EPN-berekeningen, kostencalculaties en directievoering op de bouwplaats. Daarnaast kunnen we adviseurs aansturen die onze opdrachtgevers separaat inhuren.

 

Voor opdrachtgevers die zich in een collectief verenigd hebben heeft Sputnik een CPO-tool ontwikkeld waarmee eenvoudig en overzichtelijk de voordelen van het collectief opdrachtgeverschap in beeld gebracht worden. Referenties van onze woningbouwprojecten die uit meerdere woningen bestaan: Achterhaven (37) en Markiezaten (17)

 

De opdrachtgever kan ervoor kiezen de regie in eigen hand te houden. Speciaal hiervoor heeft Sputnik het concept PLANarchitectuur© gelanceerd. De opdrachtgever bepaalt dan het juiste moment waarop het ontwerp overgedragen kan worden aan een bouwer die het plan, indien nodig, verder uitwerkt en vervolgens realiseert. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen welke onderdelen van het plan door de architect uitgewerkt moeten worden.

 

Sputnik maakt inzichtelijke studies die de haalbaarheid van een project eenvoudig toetsbaar maken

Chrysantenhof-door-Sputnik-3

Chrysantenhof-door-Sputnik-4

Chrysantenhof-door-Sputnik-5

Chrysantenhof-door-Sputnik-6

Chrysantenhof-door-Sputnik-7

 

 

handige links:

Particulier opdrachtgeverschap.nl

Ervaringen met particulier opdrachtgeverschap op de site van Architectuur Lokaal

Vereniging Eigen Huis

De Regie begeleidt particulieren, gemeentes, corporaties of projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden, projecten of beleid.

Kuub is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel groepen toekomstige bewoners te begeleiden met de ontwikkeling van hun woningen.

Urbannerdam is een adviesbureau dat corporaties, overheden, bewoners-/huurdersorganisaties en kopersverenigingen adviseert en begeleidt op diverse werkvelden van volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en projectontwikkeling.