Over Sputnik / About

Sputnik Architecture Urbanism Research maakt klip-en-klare, bruikbare en eenvoudig te begrijpen ontwerpen voor complexe opgaven op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieurs. Aan de basis van onze ontwerpen ligt typologisch onderzoek. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk. Het resultaat is een integraal ontwerp, gemaakt met gevoel voor de opgave, de context en het detail.

Sputnik ontwerpt duurzame leefomgevingen, op verschillende schalen, van gebouw en interieur tot stedenbouwkundig plan. Bijzondere aandacht voor de overgang tussen privédomein en publieke ruimte en tussen gebouw en landschap stimuleert levendig gebruik van de ontwerpen.

Het inzetten van duurzame technieken is een integraal onderdeel van het ontwerpproces. Het doel is daarbij altijd een gebouwd resultaat dat comfortabel is en dat op de lange termijn zijn ruimtelijke, esthetische en bouwtechnische kwaliteiten behoudt. Ons werk heeft daarom een uitgesproken en tijdloos karakter.

Sputnik realiseert bouwprojecten en stedenbouwkundige plannen en heeft veel ervaring in designmanagement. De overkoepelende thema’s van Sputnik zijn: alledaagsheid, identiteit, authenticiteit, (publieke) gebruiksruimte en sfeer. Deze thema’s worden bij elkaar gebracht in het ontwerp, waardoor eigenzinnige, frisse projecten ontstaan die zich kenmerken door een open, specifiek, onverwacht en toch vertrouwd karakter.

de wereld van Sputnik / Sputnik’s world

 

Sputnik Architecture Urbanism Research produces clear-cut designs for complex assignments in the field of architecture, urbanism and interior design. Typological research forms the base for our designs. We comply to the highest standards regarding the quality of our work. The result is an integral design, with sensitivity to the assignment, the project’s context and the construction detail.

Sputnik designs for a sustainable future, on different scale levels, from building and interior to urban masterplan. The special attention we give to the transition from the private to the public domain and between building and landscape stimulates a vivid use of our designed spaces.

The use of sustainable techniques is an integral part of our design process. The goal is a building that is comfortable and that, in the long run, remains its spatial, esthetic quality and technical performance. Our work therefore has a distinct and timeless character.

Sputnik realizes buildings and urban plans and has broad experience in designmanagement. The overarching themes of Sputnik are: everyday-ness, identity, authenticity, (public) space usage and atmosphere. These themes are brought together in the design, resulting in unique, fresh projects that are characterized by an open, specific, surprising and yet familiar feel to them.

PRIZES:

_Japan Architect Shinkenchiku Residential Competition, honorary mention, 1997

_Elderly housing invited competition, Linz, Austria, 2nd prize (with Offshore Architects), 2000

_Catle Auction Hall, competition, Laboisen, Austria,
2nd prize (with Offshore Architects), 2000

_New Taiwan by Design competition, Sun Moon Lake, Taiwan, 2nd prize, 2003

_Charlotte Kohler Award, Prince Bernhard Culture Foundation, 2004

_Achterhaven, Delfshaven, invited competition, Rotterdam, 1st prize, 2004

_Akranes City Square, competition, Akranes, Iceland, 3rd prize (with Orri Steinarson), 2005

_Snaefelsnes visitor centre, competition, 3rd prize (with Orri Steinarson), 2006

_Kaohsiung Waterfront Development Competition, 1st prize (with Juurlink [+] Geluk, EDS), 2006

_Kunstkas, Artpark, 1st prize, (with Pena Architecture) 2007

_Erasmus University Campus, 1st prize (with Juurlink + Geluk), 2007

_UCCW campus extension Berlin, 2nd prize, (with De Zwarte Hond), 2011

_Coolhaven, masterplan competition, 1st prize, (CULD), 2011

_Rublevskoye Housing Complex, invited competition, 2nd prize, (Team Paul de Vroom & Sputnik), 2014


_EXHIBITIONS:

_Groepsportretten WEB98, Cityhall The Hague/ Cityhall Almere, 1999

_IN Progress, NAi, 2003

_”A fairytail”, elderly housing, Purmerend, 2004

_AIR, Laboratorium Rotterdam, 2004

_Amsterdam 2.0, Mediamatic, Amsterdam, 2006

_WiMBY!, Boymans van Beuningen, 2007