Bureau / Office

 SPUTNIK Directie

 

ir. Henk Bultstra
(Enschede, 1971)
Architect, Msc.

 

Henk houdt van eenvoud en schoonheid. Hij is veelzijdig en creëert eigentijdse en vernieuwende ontwerpen en concepten voor elk type opdracht. Meer dan 15 jaar ervaring in zowel architectonische als stedenbouwkundige projecten maakt hem een ontwerper met een breed werkveld. Hij heeft aan uiteenlopende projecten zijn meerwaarde geleverd, van de eerste schets tot de oplevering van het gebouwde resultaat. Daarnaast heeft Henk vier jaar een nevenfunctie bekleed als adviseur architectuur bij het Bureau Spoorbouwmeester en geeft hij periodiek onderwijs aan verschillende architectuuropleidingen. Tegenwoordig combineert hij binnen Sputnik het ontwerp en management van projecten die programmatisch uiteenlopen van woningbouw tot publieke gebouwen tot utiliteitsbouw tot stedenbouwkundige ontwerpen.

Henk loves simplicity and beauty. He is versatile and creates contemporary and innovative designs and concepts for every assignment. Over 15 years of experience in both architectural and urban design projects makes him also a designer with a wide field of operation . Over the years he added value to various projects, from the first sketch to the delivery of the built result. In addition, Henk has been architect advisor at the Dutch Railways and he periodically teaches at architecture schools. Today in Sputnik, he combines the design and management of projects programmatically ranging from housing to public buildings to commercial buildings to urban design.

ir. Bert Karel Deuten
(Katwijk, 1970)
Architect, Msc

 

Bert Karel Deuten is sinds 1996 werkzaam als architect. In deze periode heeft hij ruime ervaring opgedaan in alle facetten binnen het vakgebied. Hij is betrokken bij elke fase van het ontwerp, van de eerste schets tot bestek en tot de laatste werktekening. Hierdoor heeft hij veel affiniteit met de technische ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het vakgebied van de bouwkunde, maar ook binnen de aanverwante disciplines als constructie en installatietechniek. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van typologieën en vernieuwende concepten. Dit specialisme is resultaat van diverse typologische studies en vindt zijn weerslag in de dagelijkse praktijk van het ontwerpen. Tegenwoordig combineert Bert Karel binnen Sputnik de dagelijkse bureauleiding met het ontwerp van projecten in de utiliteits- en woningbouw.

Bert Karel Deuten works as an architect since 1996. In this period of time he has gathered experience in all aspects of the profession. He is involved in each phase of the design, from the first sketch to the final production drawing. He has developed affinity with the technological developments and possibilities in the field of architecture, but also in adjacent disciplines like structural design and installations.

He is specialised in the development of typologies and innovative concepts. This specialism is a result of typological studies and is reflected in the designs. Within Sputnik Bert Karel now combines the daily office management with the design of residential and non-residential buildings.

Bureau historie / Office history
SPUTNIK Architecture Urbanism Research B.V.

Sputnik is in 1997 opgericht door Bert Karel Deuten, Henk Bultstra, Jaakko van ’t Spijker en Romke de Haan als Rotterdams ontwerperscollectief met een breed werkveld. Sinds 2003 is het bureau gevestigd in het centrum van Rotterdam. In de oprichtingsjaren heeft Sputnik naamsbekendheid gekregen door een aantal uitgesproken en vernieuwende architectonische en stedenbouwkundige projecten, waaronder nieuwe woningtypologieën voor Westpunt in Hoogvliet, stedenbouwkundige projecten in Taiwan, een kunstpaviljoen in de Rotterdamse haven en het woningbouwproject aan de Achterhaven in Historisch Delfshaven in Rotterdam, dat in het Jaarboek Architectuur in Nederland 2011/12 opgenomen is. In 2003 ontving Sputnik de Charlotte Kohlerprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Veelvuldig werkte het bureau in samenwerkingsverbanden aan succesvolle projecten in Nederland, Taiwan, Abu Dhabi, Rusland en Nigeria. In 2009 werd met Juurlink [+] Geluk een joint venture opgericht onder de naam Complex Urban Landscape Design (CULD), waarvan Sputnik tot januari 2012 voor 50% eigenaar was.

Sinds de zomer van 2014 werkt Sputnik intensief samen met Paul de Vroom Architecten. In de samenwerking halen we het beste uit onze gezamenlijke, uitgebreide ervaring en kunde. Team Paul de Vroom & Sputnik werkt aan internationale projecten, van huisvestingsopgaven voor asielzoekers tot (sociale) woningbouwprojecten tot utiliteitsbouw.
Sputnik is een zelfbewuste partner in ontwerpprocessen. Het team, dat wordt geleid door Bert Karel Deuten en Henk Bultstra, is slagvaardig en professioneel. Het bureau heeft ruime ervaring met alle fasen van een ontwerpproces. Daarnaast delen de partners hun kennis en geven ze onderwijs aan verschillende architectuuropleidingen.

Sputnik was founded in 1997 by Bert Karel Deuten, Henk Bultstra, Jaakko van ’t Spijker and Romke de Haan as a Rotterdam designers collective with a broad field of operation. Since 2003 the office is located in the citycenter of Rotterdam. In the formative years Sputnik got reknowned for innovative architecture and urbanism projects, among them new housing typologies for Westpunt in Hoogvliet, urban masterplans in Taiwan, an art pavilion in the Rotterdam harbour and the housing project Achterhaven in the context of Historic Delfshaven in Rotterdam. The project was published in the Yearbook Architecture in the Netherlands 2011/12. In 2003 Sputnik was awarded the Charlotte Kohlerprize by the Prince Bernhard Culture Foundation. The office worked in various collaborations on successful projects in The Netherlands, Taiwan, Abu Dhabi, Russia and Nigeria. In 2009 Sputnik and Juurlink [+] Geluk founded the joint venture company Complex Urban Landscape Design (CULD) of which Sputnik owned 50% until January 2012. Since the summer of 2014, Sputnik works intensively together with Paul de Vroom Architects. The cooperation brings out the best of our joint experience and knowledge. Team Paul de Vroom & Sputnik works on international projects that vary from housing projects for asylum seekers to (social) housing projects to offices and other commercial buildings. 

Sputnik is a self-conscious partner in design processes. The team, lead by Bert Karel Deuten and Henk Bultstra, is hands-on and professional. The office is experienced in all the phases of a design process. The partners share their knowledge and lecture at various architecture schools.

De partners staan ingeschreven bij het Architectenregister / The partners are registered architects.

Het Sputnikteam bestaat uit gepassioneerde ontwerpprofessionals die hun vak verstaan. We werken met een klein team, waarbinnen iedereen op zijn terrein verantwoordelijkheid draagt en beslissingen neemt. Hiermee garanderen we onze opdrachtgevers dat het project een persoonlijke behandeling krijgt.

The Sputnik team consists of passionated design professionals that know their business. We work with a small team in which everybody caries responsibility and decision power in his own field of expertise. This work method guarantees our clients a personal treatment of the project.

Medewerkers: heden en verleden/ Staff: past & present

_Oksana Savchuk _Danuta Kiedrowska _Nicolette Jongebreur (f.l.)_Isaac Batenburg (f.l.) _Rik de Ruiter (f.l.) _Luuk Stoltenborg (f.l.) _Joseba Verhegge (f.l) _Paul van den Bergh _Samaneh Rezvani _Jordy Stamps _Lia Gudaitis _Nika Jazaei _Michiel van Driessche _Rebaz Ali _Eric Pigat _Michiel Raats _Marije Stenstra _Mehdi Ben Yahmed _Tanja Lina _Britte Sloothaak _Nikki Mulder _Nienke Frijlink _Ruud van Duuren _Gabriel Gonzales _Dinand Vallentgoed _Christopher Sklar _Gabriel Raúl Peña _Ebami Tom _Brendan Cormier _Gaby van den Boom _Binsu Chiang _Thomas Vande Casteele _Jurgen Boonstra _Sara Montori _Connie Chang _Dave Sie _Merlijn Huybers _Caro van de Venne _Cheng-Yu Chang _Pascal Heneberque _Ravi Kamisetti _Samir Bantal